0

Regulamin sklepu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Sklep internetowy romix.pl prowadzony jest przez firmę Romix Company Sp. z o.o. z siedzibą 05-080 Hornówek ul. Szkolna 24, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000149805, NIP: 118-166-28-79, REGON: 015313279.

1.2 Sklep internetowy romix.pl sprzedaje towary za pośrednictwem sieci internetowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.3 Informacje znajdujące się na stronie internetowej romix.pl  nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży tj. kupna określonego produktu na warunkach podanych w Regulaminie. Po otrzymaniu zamówienia od Kupującego Sklep przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Informacja zwrotna Sklepu o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem o zawarciu umowy sprzedaży.

1.4 Wszystkie towary dostępne w romix.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

2. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

2.1 Sklep internetowy romix.pl prowadzi sprzedaż towarów zawartych w ofercie firmy Romix Company Sp. z o.o. w internecie.

2.2 Zamówienia za pośrednictwem romix.pl można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.

2.3 Realizacja poprawnie złożonego zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu na konto Sklepu przedpłaty za zamówiony towar i koszty transportu.

2.4 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie. W razie braku towaru w magazynie Kupujący zostanie niezwłocznie o tym poinformowany za pomocą poczty elektronicznej.

2.5 Wysyłka zamówionego towaru następuje w ciągu 3 dni roboczych po dopełnieniu warunków płatności przez Kupującego i skompletowaniu zamówionego towaru.

2.6 Towar wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS na koszt Kupującego.

2.7 Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie Kupującego faktura VAT.

2.8 Ewentualnych zmian w zamówieniu Kupujący może dokonać do momentu wystawienia paragonu lub Faktury VAT.

2.9 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119) faktura VAT nie wymaga podpisu.

2.10 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zamówionego towaru spowodowane błędnym adresem podanym przez Kupującego, oraz nieprzewidzianymi sytuacjami losowymi niezależnymi od Sklepu.


3. CENY TOWARÓW

3.1 Wszystkie ceny towarów oferowanych w romix.pl są cenami brutto i podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

3.2 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, a także wprowadzania nowych towarów do oferty romix.pl

4. PŁATNOŚCI

4.1 Sprzedaż towarów na stronie romix.pl prowadzona jest na zasadzie przedpłaty na konto, płatności przy odbiorze (pobranie, odbiór osobisty).

4.2 Płatności za zakupiony towar dokonać należy na konto w Raiffeisen Bank Polska S.A., numer rachunku 53 1750 0012 0000 0000 2633 9693.

4.3 W tytule wpłaty Kupujący zobowiązany jest do podania numeru zamówienia. W przeciwnym wypadku Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe pomyłki.

 

5. REKLAMACJE I ZWROTY

5.1 Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji w następujących przypadkach: uszkodzenia mechanicznego w wyniku nieprawidłowego transportu, niezgodności otrzymanego towaru z zamówieniem lub wad fabrycznych towaru. Wzór formularza znajduje się na stronie internetowej Sklepu.

5.2 Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep reklamowanego towaru.

5.3 Przy pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszt wysłania zareklamowanego towaru do Kupującego ponosi Sklep.

5.4 Przy odbiorze przesyłki od kuriera, Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia czy towar dotarł w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia nieprawidłowości Kupujący zobowiązany jest do zażądania spisania przez kuriera protokołu szkodowego. Kopię protokołu, najlepiej wraz ze zdjęciem uszkodzenia należy przesłać drogą elektroniczną do Sklepu.

5.5 Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, według zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość – w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru. Dotyczy to jednak tylko osób fizycznych, które nie potrzebują zakupionego towaru do celów związanych z pracą zawodową lub działalnością gospodarczą. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży składając do Sklepu oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży (wzór na stronie internetowej Sklepu).

5.6 Zwracany towar musi być w stanie nienaruszonym, nieuszkodzony, nie może mieć śladów użytkowania i być w oryginalnym opakowaniu. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest załączenie dowodu zakupu.

5.7 Koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

5.8 Sklep nie odbiera przesyłek pobraniowych.

5.9 Sklep ma obowiązek zwrotu płatności na konto Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Jednakże Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania zwrotu płatności otrzymanej od Kupującego do momentu otrzymania towaru i sprawdzenia jego stanu.

5.10 W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem, towar zostanie wymieniony zgodnie z dostępnością w magazynie na koszt Sklepu. W razie braku dostępności towaru w magazynie Kupującemu zostanie zwrócona płatność zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, lub towar zostanie wysłany – po wcześniejszym ustaleniu z Kupującym – w późniejszym terminie.

 

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Niezbędnym do realizacji zamówienia złożonego w romix.pl jest dobrowolne podanie prawdziwych danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie. Za podanie nieprawdziwych danych osobowych odpowiada Kupujący.

6.2 Rejestrując się i składając zamówienie w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy Romix Company Sp. z o.o. z siedzibą 05-080 Hornówek ul. Szkolna 24, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000149805, NIP: 118-166-28-79, REGON: 015313279, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 roku z późniejszymi zmianami), oraz ich przetwarzanie do celów wypełnienia zamówienia, a także w celach marketingowych.

6.3 Jednocześnie Kupującemu przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, oraz żądanie ich usunięcia.

6.4 Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 W uzasadnionych przypadkach Administracja romix.pl może usunąć konto Kupującego.

7.2 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Kupującego Loginu i Hasła do romix.pl osobom trzecim.

7.3 Złożenie zamówienia jest równoznaczne z pełnym zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

7.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.5 Wszelkie zdjęcia i publikacje umieszczone na stronie romix.pl są chronione prawem autorskim. Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody właściciela tj. Romix Company Sp. z o.o. jest zabronione.

7.6 Wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w dniu opublikowania. Nie dotyczą jednak Kupujących, którzy złożyli zamówienie przed opublikowaniem zmian.

7.7 Regulamin obowiązuje od dnia 31 stycznia 2015 roku.


[%carousel%]
Sklep internetowy CStore | Romix.pl 2005-2024. All Rights Reserved.
esklep contact

Zapraszamy do kontaktu